O nás

Vitajte na stránke Pálenice Štiavnik.

Všetko sa začína kvalitným ovocím

Technológie


V našej pálenici používame “tradičnú klasiku“ — jedná sa o dvojkotlovú technológiu, kde hlavné a potrebné časti, ktoré majú vplyv na kvalitu destilátu, sú v medenom prevedení.

Meď v tomto prípade pôsobí ako katalyzátor a zároveň zušľachťuje výsledný ovocný destilát.

Destilačný kotol má objem 350l a rektifikačný 200l. Procesy destilácie a rektifikácie sú kontrolované najmodernejšou digitálnou technológiou, ktorá pomáha obsluhujúcemu personálu dodržiavať správny technologický postup a dohliada na správnu kvalitu a hladký priebeh celého procesu pálenia destilátov. Ohrev kotla je zabezpečeným plynovým výhrevným telesom – regulovaná destilácia.

Kotly na pálanie
Náše kotly

Navážanie kvasu je zabezpečené z vonkajších priestorov pomocou čerpadla do vnútornej nádrže, z ktorej je kvas následne prepravený do samotného kotla. Počas procesu pálenia je ohrievaný kvas neustále miešaný automatickým miešadlom a tým je zabezpečený kvalitný proces pálenia bez pripaľovania kvasu na steny alebo dno kotla.

Riadiaca jednotka
Ovládanie riadiacej jednotky